• Allround Asbestzorg Nederland BV
    ALLROUND ASBESTZORG NEDERLAND BV
    SC530 gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf
 

Asbest in uw woning

In veel voor 1993 gebouwde woningen is asbesthoudend materiaal toegepast, zoals in brandwerende platen, vensterbanken of vloerbedekking. Zolang hechtgebonden asbesthoudend materiaal niet is beschadigd, komen er geen asbestvezels vrij. Onbeschadigd materiaal met hechtgebonden asbest hoeft meestal niet verwijderd te worden. Bij niet-hechtgebonden asbest zitten de vezels niet goed vast in het materiaal en is de kans groter dat vezels in de lucht komen. Maatregelen zijn nodig als het losgebonden asbest niet is afgeschermd of als het asbest zich op een plaats bevindt waar mensen kunnen komen.

Als u een vermoeden heeft dat er zich in of om uw woning asbest bevind kunt u contact opnemen met Allround Asbestzorg Nederland BV. Allereerst zal een van onze medewerkers telefonisch met u doornemen waar uw zorgen liggen. Als blijkt dat uw vermoeden juist zou kunnen zijn, komen wij graag bij u langs voor een eerste inspectie. Onze medewerkers zijn allen opgeleidt om asbest te herkennen. Als blijkt dat er zich inderdaad asbest in uw woning bevind en u wilt dit laten weghalen dan is het noodzakelijk dat er een asbestinventarisatie rapport wordt opgesteld door een SC540 gecertificeerd bedrijf. Met uw goedkeuring regelt Allround Asbestzorg Nederland BV dit graag voor u. In dit rapport komen alle zichtbare toepassingen vermeld te staan evenals de condities waaronder zij verwijderd dienen te worden. Het gaat hier dan ook op een type A rapport. U kunt zich voorstellen dat het plafond of de vloerdelen niet opengebroken worden door een inventarisatie bureau om te kijken wat daar onder zit of dat kitlagen worden uitgesneden uit uw net geschilderde kozijn. Dit heet een destructief onderzoek. Indien u bijvoorbeeld uw woning gaat verbouwen of slopen is een dergelijk onderzoek wel noodzakelijk. Er wordt dan een aanvullende A of B rapportage opgesteld.

Als de rapportage klaar is, kan Allround Asbestzorg Nederland BV u vrijblijvend een offerte aanbieden voor de sanering van de asbesttoepassingen. Indien u besluit dat Allround Asbestzorg Nederland BV de opdracht voor u mag uitvoeren zal zij vanaf dan alles voor u regelen.

Allereerst moet er een sloopmelding gedaan worden bij de gemeente. Zij moet dan haar goedkeuring geven. Dit dient 4 weken voorafgaand aan de werkzaamheden te gebeuren. Als de melding aanvaart is zal Allround Asbestzorg Nederland BV samen met u een planning maken voor de werkzaamheden. Minimaal 2 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden wordt dit digitaal gemeld bij de Arbeidsinspectie, Certificerende instelling en de gemeente. Zo weten zij dat de werkzaamheden plaatsvinden en kunnen zij controles uitvoeren.

Als de werkzaamheden klaar zijn komt er een onafhankelijk laboratorium om te inspecteren en meten of alle asbest weg is en of er geen stofdeeltjes in de lucht zitten. Als dit in orde is wordt er een vrijgave document opgesteld.

Na de afronding van alle werkzaamheden wordt met u doorgenomen of alles naar wens is verlopen en zorgt Allround Asbestzorg Nederland ervoor dat de stortbonnen en vrijgave documenten netjes naar de gemeente gestuurd worden om aan te tonen dat alles conform de regelgeving gebeurd is. Uiteraard krijgt u deze documenten ook !

Neem direct contact met ons op om een afspraak te maken.

  Terug naar het overzicht