• Allround Asbestzorg Nederland BV
    ALLROUND ASBESTZORG NEDERLAND BV
    SC530 gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf
 

Asbestbrand

Een brand is al vervelend genoeg. Nog erger kunnen de gevolgen zijn wanneer er gevaarlijke stoffen zoals asbest vrijkomen. Wist u dat u als eigenaar van het gebouw verantwoordelijk bent voor het opruimen van het asbest, niet alleen op uw eigen perceel maar in het hele verspreidingsgebied?

Asbest is een zeer gevaarlijke stof die gezondheidsrisico’s voor mensen met zich mee kunnen brengen. Daarom moet na een brand waar asbest bij vrijkomt eerst de verspreiding worden geïnventariseerd. Daarna moet het asbest worden opgeruimd. Dit alles mag u niet zelf doen, maar moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

De kosten voor de inventarisatie en het opruimen van het asbest kunnen zeer hoog oplopen. Wanneer u geen verzekering heeft voor uw pand en in het bijzonder voor asbestverwijdering kan dit nare gevolgen hebben. De gemeente adviseert u daarom om na te gaan of uw verzekering deze calamiteiten dekt.

Meer over asbestbranden en de gevolgen daarvan kunt u nalezen op de website van de rijksoverheid, te weten www.rijksoverheid.nl.

Wilt u met ons een afspraak maken, neem dan contact met ons op .

  Terug naar het overzicht